มุกดาหารประชาชนไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดมุกดาหาร และชาวแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาว ร่วมงานจำนวนมาก โดยในงานมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหาร และชาวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนานั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารได้ไปทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีล และฟังพระธรรมเทศนาตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และชำระจิตใจให้ผ่องใสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา..


*****************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น