พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันเข้าวัดถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมกับถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพุทธศาสนิกชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าปฐมเทศนา เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบว่าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธรต่างให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

                                                      000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น