อ่างทอง-น่าชื่นชม อดีตผู้ว่าฯนำทีมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  พร้อมได้ร่วมกันส่งมอบให้ได้เข้าอยู่อาศัย  อย่างมีความสุข  บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

วันที่ 14 ก.ค. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อรัฐศาสตร์จุฬาฯ  เพื่อน OSK,ชมรม AT. Bond  กลุ่มสตรีชัยมงคล ร่วมกันสร้างบ้านให้ นาย ชูชาติ  พัฒนมงคล อายุ48ปี บ้านเลขที่ 87หมู่ 6 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นบ้านปูนชั้นเดียว  ขนาดกว้าง6เมตร ยาว8เมตร  ในพื้นที่ดินเช่าของ วัดเกตุ  เป็นมูลค่า195,000 บาท พร้อมได้ร่วมกันส่งมอบให้ได้เข้าอยู่อาศัย  สร้างปราบปลื้ม ความดีใจ ต่อครอบครัว ของนายชูชาติ ผู้ยากไร้ ที่ได้บ้านใหม่อยู่อาศัย

นายวีร์รวุทธ์ กว่าต่อว่า หลังจากได้พบเห็นสภาพบ้าน  ที่อยู่อาศัยของนาย ชูชาติ  และครอบครัว เก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก  เพื่อบรรเทาทุกข์ และความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ตนเองจึงได้ร่วมกับเพื่อนๆบริจาคทรัพย์ ร่วมกับทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ได้ทำสร้างบ้านให้แก่นาย ชูชาติ  ที่เป็นคนดีและขยันทำมาหากิน จนกระเข้าเข้าอยู่อาศัยได้ อย่างมีความสุข  บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างแข็งแรงมั่นคง ต่อไป 

//////////:

ตระกูลศักดิ์   วรเรียน ข่าว

แสดงความคิดเห็น