มุกดาหาร- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธาน เปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานและนำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหล่ากาชาดมุกดาหาร นายกสโมสรโรตารี่ นางมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม


เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟู เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


โดยในโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมใบริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มีการให้บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการปรึกษาสุขภาพจิต และ 2 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและรับบริจาคดวงตา
*******************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น