ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบิ๊กสไมล์ยโสธรร่วมกับภาคเอกชนมอบโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับรองเขียนหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะสำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลที่ไม่มีโต๊ะรองเขียนหนังสือต้องนอนหมอบเขียนหนังสือกับพื้นมานานหลายปี

          ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบิ๊กสไมล์ยโสธร ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดยโสธร ได้นำโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 79 ตัว ไปมอบให้กับโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนภายในโรงเรียน โดยเฉพาะสำหรับรองเขียนหนังสือของเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ที่ไม่มีโต๊ะสำหรับรองเขียนหนังสือมาตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลตั้งแต่ปี 2536เป็นต้นมา โดยนักเรียนจะต้องนอนหมอบเขียนหนังสือกับพื้นมานานหลายปี เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่อยู่ตามแนวตลิ่งแม่น้ำชีจึงเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากทุกๆปี งบประมาณของทางราชการมีน้อยไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆในโรงเรียน ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบิ๊กสไมล์ยโสธร จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนของเด็กๆนักเรียนจึงได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาพร้อมด้วยภาคเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 79 ตัว ไปมอบให้กับทางโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง ในครั้งนี้

                        นายนิวาส  แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง บอกว่า โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล งบประมาณของทางราชการที่จัดสรรมาให้ในแต่ละปีก็มีน้อยไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆที่ทันสมัยและเพียงพอได้ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 98 คน และครู จำนวน 11 คน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เปิดสอนอยู่ 2 ชั้น คือ อนุบาล 1 และ 2 รวมทั้งหมด 18 คน แต่ใช้เรียนร่วมกันเป็น 1 ห้อง เนื่องจากครูไม่พอ และอนุบาลไม่มีโต๊ะรองเขียนหนังสือมาตั้งแต่เปิดสอนมา เมื่อมีผู้ใจบุญได้ร่วมกันจัดหาโต๊ะญี่ปุ่นมาให้นักเรียนอนุบาลได้รองเขียนหนังสือก็เป็นการดีและเด็กๆอนุบาลก็ตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโต๊ะใหม่รองเขียนหนังสือได้ตลอดไป ส่วนโต๊ะญี่ปุ่นที่เหลือก็จะได้นำไปใช้ในห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป

                                                         

0000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี    รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น