ลพบุรี-สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยมอบอาคารเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดร.ศรีวิชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน.ได้เป็นประธาน ในพิธีรับมอบอาคารเรียนสมาคมแห่งประเทศไทยอาคาร 1 ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562 สำหรับโรงเรียนบ้านเหวตาบัวตั้งอยู่ เลขที่ 159 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนติดกับพื้นที่3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 266 คนและมีครูผู้สอนจำนวน 16 คน มีนายชูชัยโพธิ์ช่วย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ปัจจุบันอาคารเรียนของโรงเรียนได้เก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับทางโรงเรียนเหวตาบัวเพื่อเป็นการรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางภัทรา                          โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยชาวสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยจำนวน 50 คนนำโดยนาย ซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ ได้ร่วมเดินทางมามอบอาคารเรียนในครั้งนี้  และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์การเรียน,การกีฬาให้กับนักเรียนพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรงผึ้งไว้เป็นที่ระลึกจำนวน 9 ต้น 

                                                                                             

 ทั้งนี้ชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นเวลา79ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำงานการกุศลเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ปัจจุบันทางคณะผู้บริหารของสมาคมได้เล็งเห็นของการส่งเสริมการศึกษามากขึ้นจึงได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////////

แสดงความคิดเห็น