จังหวัดบึงกาฬจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP จังหวัดบึงกาฬภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม

นายธวัชชัยศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP จังหวัดบึงกาฬภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการชุมชนจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าจังหวัดบึงกาฬกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านและการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของหมู่บ้านและผู้ประกอบการในชุมชน หมู่บ้าน OTOP สอดรับกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการสนับสนุนหรือเกิดความร่วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี  4 ชุมชนจังหวัดบึงกาฬการประกวดนิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวการประกวดนักร้องชุมชนการประกวดนักร้องเสียงทองการประกวดอาหารพื้นถิ่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกว่า 70 บูธ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบึงกาฬ ..

แสดงความคิดเห็น