จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการสืบสานบุญประเพณีเดือนเจ็ด “บุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 บุญประเพณีปัดรังควานและขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์


วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานบุญประเพณีเดือนเจ็ด “บุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมตำบล ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมการส่งเสริมวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นต้นน้ำทางวัฒนธรรมสู่การต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำรายได้สู่ท้องถิ่น ชุมชน รณรงค์ ปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป และเพื่อปัดรังควานและขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกจากบ้านเมือง สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในหมู่คณะ 


นายสมเกียรติ สีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  กล่าวว่า การจัดบุญซำฮะ เป็นประเพณีบุญเดือนเจ็ด ซึ่งเป็นงานบุญที่ชาวอีสานจะจัดงานประเพณีขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อปัดรังควาน และขับไล่เสนียดจัญไร ตลอดถึงเหล่าภูตผีปีศาจ หรือสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้าน ซึ่ง บุญซำฮะ อาจจะเรียกว่าเป็น “บุญเบิกบ้าน” หรือ “บุญบ้าน” ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้ว ยังต้องมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่หมู่บ้าน และประชาชน


สำหรับการจัดงานสืบสานบุญประเพณีเดือนเจ็ด“บุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม” ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม รำตำต๊ะ จากโรงเรียนตะดอบวิทยา การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีบุญซำฮะ ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม ถวายผ้าป่าสามัคคีของทุกตำบล และพิธีมอบเข็มสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ และระดับตำบล

แสดงความคิดเห็น