จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” และกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ สนามโรงเรียนอนุบาล 1 (วัดเจียงอี) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  โดยมี นายนพ พงศ์พลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นำหน่วยงาน องค์การภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 2,300 พัน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากสนามหน้าโรงเรียนอนุบาล 1 (วัดเจียงอี) ไปยังบริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ, ตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ, ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ, สถานศึกษา, พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษด้วย

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นภารกิจหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นบันไดในการสร้างเกราะป้องกันภัยยาเสพติดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงออกได้ทุกเพศ ทุกวัย และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นโอกาสที่คนใกล้ชิดได้มีการสนทนาสาระทุกข์สุกดิบ สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

และที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวคำให้โอวาทของ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายในงานได้มีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด การประกวดร้องเพลง และเต้นประกอบเพลง Cover Dance ของเยาวชน TO BE NUMBER ONEจังหวัดศรีสะเกษ

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมแสดงออกทางสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อเหลือง รวมพลังเพื่อต่อต้านยาเสพติด สร้างความรับรู้ความเข้าใจของนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น