ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำทีมตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นายสมศักดิ์ จ้งตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ชัมแพ ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร สมบูรณ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจมาตรฐานการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออกฟาร์ม ซึ่งจะต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกสุกร ก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวา แอฟริกา
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและผลิตสุกรที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสาน เฉพาะที่บ้านหนองบัวน้อย อำเภอเมืองขอนแก่น มีถึง 50 ฟาร์ม มีสุกรกว่า 1 หมื่นตัว จึงจำเป็นต้องตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรเพื่อยืนยันความมั่นใจถึงมาตรการในการควบคุมดูแลฟาร์มมีความเข้มงวด ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เลี้ยงสุกร


“ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคอหิวาแอฟริการ โดยให้ผู้เลี้ยงสุกรมีความเข้มงวด ใส่ใจ และรักษาคุณภาพเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าและออกจากฟาร์ม หากพบว่าสุกรมี่เลี้ยงไว้ในฟาร์มขนาดใหญ่ตายเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ติดต่อกันในระยะเวลา 2 วัน ถือว่ามีโอกาสแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกา หรือว่าฟาร์มเลี้ยงสุกร ที่มีจำนวนน้อยกว่า 50 ตัว ถ้าพบว่ามีการตายตั้งแต่ 2 ตัว ภายใน 1 วัน แต่ก็ต้องมาดูอาการของสุกรด้วยว่า มีอาการท้องเสียอุจาระเป็นเลือด หรือนอนสุมก้นกัน และผิวหนังมีผื่นแดง มีจุดจ้ำเลือด ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพบการแพร่ระบาดของโรคได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น มีความมั่นใจว่า ผู้เลี้ยงสุกร ได้ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเป็นอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ “

///////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน

แสดงความคิดเห็น