ลพบุรี-ทหารรบพิเศษ ค่ายเอราวัณร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 พลตรี ชาตรี กิตติขจร ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิรยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมครอบครัว ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจากชุมชุมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด กว่า 1,200 คน

พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการ เต้นแอโรบิก ประกอบดนตรี พร้อมทั้งปล่อย ขบวนวิ่ง และ เดิน  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตะหนักถึงปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ปัญหาแบบยั่งยืน เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ่งไปจากแผ่นดินไทยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชการที่10 อย่างพร้อมเพียงกัน

   โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเต้นแอโรบิก,กิจกรรมเดิน-วิ่ง,เพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตรและ 2 กิโลเมตรรวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดการประกวดวาดภาพของบุตรหลานและการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นอีกด้วย

/////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////////

แสดงความคิดเห็น