คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว อำเภอโพนพิสัย – เมืองปากงึม ประชุมความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งในที่ประชุมได้มีวาระในการพิจารณาการใช้มาตรการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเนื้อสุกรทุกชนิด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ที่ได้ระบาดมาถึง สปป.ลาว แล้ว

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว อำเภอโพนพิสัย – เมืองปากงึม โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และ ท่านคำหมุน เตียงทะลาด เจ้าเมืองปากงึม แขวงบลิคำไซ ประเทศ สปป.ลาว ร่วมกันเป็นประธานในการประชุม

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย – ลาว อำเภอโพนพิสัย – เมืองปากงึม ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน ในการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน  ให้มีความสงบเรียบร้อย ร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายให้ไปมาหาสู่กัน แลกเปลี่ยนศิลปะประเพณีวัฒนธรรมระหว่างกัน ค้าขาย-ลงทุนร่วมกัน และซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในการร่วมกันสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เช่นขบวนการค้ายาเสพติด และขบวนการโจรกรรมรถยนต์ เป็นต้น และในการประชุมร่วมกันครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีวาระสำคัญที่คณะอนุกรรมการฯทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณา คือการใช้มาตรการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเนื้อสุกรทุกชนิด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ที่กำลังระบาดอยู่ใน สปป.ลาวในขณะนี้.

…………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น