ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ ตรวจคุมเข้มจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู ป้องกันลักลอบนำเข้าสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรทุกชนิด เพื่อสกัดกั้นกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาเข้ามาระบาดในไทย หลังพบระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ และด่านกักสัตว์ อ.ปะคำ ตรวจคุมเข้มจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด รวมถึงอำเภอที่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสุกรมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อสุกรทุกชนิด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาเข้ามาระบาดในไทย ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ หลังมีรายงานว่าได้มีการระบาดของโรคดังกล่าวแล้วในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา และประเทศลาว พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ปศุสัตว์ทุกอำเภอได้มีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างทั้งสุกรมีชีวิต และเนื้อสุกรในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคระบาดในอีกทางหนึ่งด้วย เพราะหากมีการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรหรือหมูป่าในประเทศได้


นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากทางกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศชะลอการนำเข้าสุกร พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่คุมเข้ม ทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้ร่วมกันด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ และด่านกักสัตว์ อ.ปะคำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคุมเข้มทั้งตลาดการค้าชายแดนและอำเภอที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสุกรมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อสุกรทุกชนิดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีปริมาณสุกรมากกว่า 300,000 ตัว ได้เฝ้าสังเกตอาการสุกรที่เลี้ยงไว้อย่างใกล้ชิดด้วย หากพบสุกรป่วยและตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าไปตรวจสอบทันที

//////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น