มุกดาหาร ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าพร้อมรับฟังปัญหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ที่จังวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลตรีสัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพันเอก บุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พร้อมด้วยกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร สถานีเรือมุกดาหาร ทหารพรานที่ 2110 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา

ด้าน พลตรีสัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 3 กล่าวว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนไทย-ลาว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่จะต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหา ในส่วนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ที่รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนก็จะมีมาตรการในการเข้มข้นทั้งในการสกัด กั้น ในการเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนตามพื้นที่เพ็งเล็ง และจุดที่สำคัญ รวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการจำกัดเครือข่าย เส้นทางที่ใช้ในการลักลอบการกระทำความผิด


ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้นำนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มาชี้แจงให้กับกำลังพลได้รับทราบแนวทาง และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยขอให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ได้บูรณาการทำงานอย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติด การป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี สินค้าเกษตรที่จะกระทบกับเกษตรกร รวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่..


**************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น