ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางหลวง

วันที่ 25 มิ.ย. 62 ที่หน้าศูนย์โอท็อป จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนทางหลวงหมายเลข 233 ถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองหนองคาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสา ประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จิตอาสาได้ร่วมกันฉีดน้ำล้างถนน ตัดแต่งต้นไม้ เก็บเศษขยะ กวาดถนน ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย.

……………………..
กำธร กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น