อ่างทอง ไอเดียแจ่ม อบต.ดัง ใช้โอ่งน้ำขนาดใหญ่ทำป้ายหมู่บ้าน นำโอ่งเก่าที่เหลือใช้ทาสีเหลือง ปรับภูมิทัศน์ เขียนป้ายชื่อหมู่ตั้งไว้ริมถนนดูเด่นสะดุดตาจดจำง่ายแก่ชาวบ้านที่สัญจร

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้นำโอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาทาสีเหลืองแล้วเขียนชื่อหมู่บ้านปรับภูมิทัศน์  ตั้งไว้ริมถนนทำให้ดูเด่นสะดุตาแก่ชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดที่ผ่านเส้นทางจะทราบได้ทันที  ว่าเดินถึงจุดพื้นที่หมู่อะไร ของตำบลหัวไผ่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีของผู้นำ  และสร้างสรรค์ โดยการนำโอ่งน้ำของเก่าเหลือใช้ และไม่จำเป็นในการกักตุนน้ำเหลือน้อยลงไป หลังมีน้ำประปามาแทนที่  โอ่งน้ำขนาดใหญ่ถูกปล่อยทิ้งเป็นจำนวนมากในพื้นที่ แล้วนำมาดัดแปลงเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

ด้าน นายสำราญ จันทร์ขจร นายก อบต.หัวไผ่ เล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหัวไผ่ ได้ชื้อโอ่งขนาดใหญ่นำไว้กักเก็บน้ำฝนไว้กินไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ปัจจุบันได้มีการจ่ายนำประปาเข้ามาแทนทีทำให้ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนได้ทำการปล่อยทิ้งโอ่งขนาดใหญ่ไว้โดยเปล่าประโยชน์ จึงมีแนวคิดในการนำของเก่ามาใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยการรับบริจาคโอ่น้ำเก่าๆจากชาวบ้านนำมาทาสีเหลือ แล้วตั้งไว้ริมถนนเขียนชื่อหมู่บ้านไว้ให้ประชาชนในพื้นที่และต่างจังหวัดทราบว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ไหนของตำบลหัวไผ่ เป็นการปรับภูมิทัศน์ และในอนาคตก็นำมาโอ่งน้ำไปทำการวาดรูป เขียนภาพความเป็นมาของหมู่บ้าน ต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์โอ่ง ต่อไป

//////////////////////ตระกูลศักดิ์  วรเรียน /ข่าว

แสดงความคิดเห็น