มุกดาหาร – สถานีเรือมุกดาหาร คุมเข้มทางน้ำหวั่นลักลอบนำเข้าสุกร ซากสุกร และอาหารที่มีเนื้อสุกรหลังจากเกิดโรคอหิวาต์ในสุกร ที่แขวงสาละวัน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 นาวาโท อดิศักดิ์ ภานุโรจนากร หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร ได้นำกำลังพลพร้อมนำเรือจำนวน 2 ลำ ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันไม่ไห้ลักลอบนำเข้าสุกร ซากสุกร และอาหารที่มีเนื้อสุกร อาทิ แหนม กุดเชียง ไส้กรอก หมูยอ หมูแดดเดียว ฯลฯ หลังจากเกิดโรคอหิวาต์ในสุกร ใน 7 จุดที่แขวงสาละวัน สปป.ลาว นั้นเสี่ยงต่อการที่จะแพร่ระบาดได้ และเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดในประเทศไทย

หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์ในสุกร ในประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การอำนายการของ พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.มุกดาหาร และนาวาเอก อภิชาต แก้วดวงเทียน ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตนครพนม ได้สั่งการให้ สถานีเรือมุกดาหาร เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนทั้งทางน้ำและทางบก โดยสกัดกั้นไม่ให้มีการนำสุกร หรือซากสุกร และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อสุกร ข้ามเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ OIE ประกาศการเกิด ASF ในประเทศลาว ( ซึ่งเป็นการระบาดในประเทศครั้งแรก ) จำนวน 7 เคส ใน 1.ตำบล Samakkhixay อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 394 ตัว ป่วย 194 ตัว ตาย 194 ตัว 2.ตำบล DineDak อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 398 ตัว ป่วย 194 ตัว ตาย 194 ตัว 3.ตำบล Phonengam อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 95 ตัว ป่วย 36 ตัว ตาย 36 ตัว 4.ตำบล Kaenghang อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 82 ตัว ป่วย 34 ตัว ตาย 34 ตัว 5.ตำบล Nalachang อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 111 ตัว ป่วย 81 ตัว ตาย 81 ตัว 6.ตำบล Houava อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 323 ตัว ป่วย 59 ตัว ตาย 59 ตัว 7.ตำบล Nahong Gnai อำเภอ Toumlan จังหวัด สาละวัน ฟาร์มนี้เลี้ยงสุกร 788 ตัว ป่วย 375 ตัว ตาย 375 ตัว


**********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น