สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครือข่าย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ

 กิจกรรมครั้งนี้ นายแพทย์วิษณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางด้านการแพทย์ จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดหน่วยตรวจตา หน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ มีการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตากับประชาชนที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจังหวัดหนองคาย กำหนดจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต 4 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 19 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมร่มไทร อบจ.หนองคาย, ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.ค.62 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย , ครั้งที่ 3 วันที่ 12 พ.ศ.62 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ และครั้งที่ 4 วันที่ 10 มี.ค.62 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่.

……………………………

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น