หนองคายฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อต้นกล้วยที่อำเภอสังคม ที่อยู่บนภูสูง ที่มีเกือบ 1 หมื่นไร่ ฟื้นตัวเจริญเติบโตและแตกหน่อใหม่ พร้อมที่จะให้ผลผลิตในไม่ช้านี้

จากการที่ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดต่อกันมาหลายวัน นอกจากจะส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำนาแล้ว ยังส่งผลดีกับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยตามภูสูง ทั้งที่ปลูกเป็นสวนกล้วยอย่างเดียว และปลูกตามสวนยางพารา ในเขตอำเภอสังคม ที่มีเกษตรกรปลูกกล้วย  จำนวน 894 ราย พื้นที่ปลูกกล้วย รวม 8,889 ไร่ ซึ่งฝนที่ตกลงมาได้สร้างความชุ่มชื้น ทำให้ต้นกล้วยได้ฟื้นตัว หลังจากที่ประสบปัญหาขาดน้ำมาก่อนหน้านี้ โดยได้แทงยอดและแตกหน่อใหม่ ในขณะที่บางต้นก็ได้ออกปลีพร้อมที่จะให้ผลผลิตกับเกษตรกรในเร็ว ๆ นี้

สำหรับอำเภอสังคม เดิมเป็นแหล่งผลิตกล้วยส่งให้กับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีพื้นที่ปลูกกล้วยกว่า 4 หมื่นไร่ ต่อมาหลังจากยางพารามีราคาสูง เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกกล้วยไปปลูกยาง ทำให้เหลือพื้นที่ปลูกกล้วยลดลงอย่างมาก แต่หลังจากที่ราคายางตกต่ำลง ราคากล้วยดีขึ้น เกษตรกรก็ได้เริ่มหันมาปลูกกล้วยอีก คนที่ปลูกยางพาราก็มีการปลูกกล้วยในพื้นที่สวนยางด้วย ซึ่งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้การส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกกล้วยแทนการปลูกยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

…………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น