ปศุสัตว์บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน พร้อมแนะนำให้ความรู้เกษตรกรวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยและคอบวมช่วงหน้าฝน ชี้ควรหมั่นสังเกตความผิดปกติ หากพบมีสัตว์ป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดเข้าไปตรวจสอบ เพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงวัว ควายของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคูเมือง พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยา และแนะนำให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือด้วย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมในช่วงหน้าฝน เนื่องจากกช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ง่าย เพราะสัตว์จะมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคง่าย ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นดูแลและสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งทำความสะอาดเล้า โรงเรือนอยู่เสมอ อย่างสม่ำเสมอ หากพบวัว ควาย มีอาการป่วยผิดปกติ มีแผลตามริมฝีปาก กลีบเท้า น้ำลายไหล เซื่องซึม หรือป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือได้”


ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีประชากรโค อยู่กว่า 250,000 ตัว กระบือกว่า 98,000 ตัว กระจายอยู่ในพื้นที่ 23 อำเภอทั้งจังหวัด ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ก็ได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ระดมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมให้โค กระบือ ของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน และถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโรค แต่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิด

////////////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น