เพชรบูรณ์-ทำบุญเปิดศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ พร้อมเปิดห้องสมาธิ

  0
  3 views

  เพชรบูรณ์-ทำบุญเปิดศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ พร้อมเปิดห้องสมาธิ (Meditation Room) เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

  วันที่ 16 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดใช้งานอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังใหม่ และเปิดห้องสมาธิ (Meditation Room) เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและบรรยายธรรมในช่วงนอกเวลางาน เช้า กลางวันและเย็น หรือกิจกรรมพิเศษด้านการอบรมฝึกจิตใจช่วงวันหยุดราชการ

  ทั้งนี้พิธีทางศาสนาจัดขึ้นที่บริเวณ ที่ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เพื่ออบรมกล่อมเกลาจิตใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อให้ตระหนักถึงการทำหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีจิตอาสา เสียสละและร่วมงานกันปฏิบัติงานด้วยความรักความสามัคคีปรองดองและมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนเพชรบูรณ์อย่างแท้จริง

  สำหรับป้ายห้องสมาธิ (Meditation Room) ออกแบบและแกะสลักบุดุนเป็นรูปเสมาธรรมจักรลนดอกบัวบาน โดยผู้ออกแบบได้แก่ นายสิทธิพร มูลพันธ์(หนุ่ม งานบุดุนโลหะ) ซึ่งเป็นคนพิการนั่งวีลแชร์แต่มากด้วยความสามารถ

  แสดงความคิดเห็น