ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต2 สมุทรปราการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(PWS) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จัดแถลงข่าว เด็กนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สามารถสอบ การทดสอบระดับชาติ nt (National Test) ความสามารถพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษา ได้100คะแนนเต็ม โดยมีนางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา คณะครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
เด็กนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในด้านภาษาไทย คือ 1. ด.ญ.บัณฑิตา ดวงสถิต หรือน้องปิงปิง อายุ 9ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ด.ช.กาณฑ์ ศิรภัทธยะกุล หรือน้องเซ้นท์ อายุ 9ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ได้ผลสอบ NT 100 คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ และ3. ด.ช.ภาสกร หอมขจร หรือน้องปลื้ม อายุ 10ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัลเด็กเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนระดับจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศจนสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษเป็นลำดับที่ 8 ของระดับประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าแข่งขัน เด็กเก่งท้องถิ่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ก่อนจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศในครั้งนี้

ด้าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สมุทรปราการ และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(PWS) กล่าวว่า รู้สึกยินดีในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาทั้ง 3 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ผลการสอบ NT 100 คะแนนเต็มและรางวัลเด็กเก่งท้องถิ่นระดับประเทศสามารถคว้าเหรียญเงินเป็นลำดับที่ 8 ของประเทศในจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สมุทรปราการ ยังกล่าวต่ออีกว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(PWS)โรงเรียนมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในการจัดคุณภาพการศึกษาได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2561 และจากผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาโรงเรียน PWS มีคะแนนอยู่ในระดับที่สูงกว่าทุกสังกัดและคาดหวังว่าจะสามารถสร้างเด็กนักเรียนสายพันธุ์ใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้เพื่อออกสู่สังคมจริงเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมส่งเสริมคุณภาพที่ดีให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทางโรงเรียนก็จัดกองทุน ”ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”มอบทุนให้นักเรียนจำนวน 10,000 บาทต่อปี


ด้านนางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้ง 3 คนคือน้อง ปิงปิง,น้องเซ็นท์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันสอบ NT ได้ผลสอบ 100 คะแนนเต็มและน้องปลื้มที่ได้รับรางวัล เด็กเก่งท้องถิ่น สามารถคว้าเหรียญเงินระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งทางโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส ประจำปี 2562 เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่นหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 โดยจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและสุขภาพกับเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ(ด้านวิชาการ) ,วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(ด้านวิชาชีพ) ,สถาบันวิจัยการเรียนรู้(หลักสูตรสื่อนวัตกรรม) ,ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง(ด้านสุขภาพ)และยังได้รับความร่วมมือจาก ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล และอาจารย์ศิลา วงศ์สุนทรพจน์ จากศูนย์วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเขียนหลักสูตรนักนวัตกรรมเมืองแพรกษาอัตโนมัติและ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในโครงงาน ของเล่นเด็กสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมการใช้เครื่องมือสอนคิดในทุกห้องเรียนอีกด้วย

//////////////////////////////
ธีระพล คุ้มสุข/สมุทรปราการ

แสดงความคิดเห็น