ลพบุรี-ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งชันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ 52 และการแข่งขันกระโดดร่มชิงถ้วยชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่15มิถุนายน2562 ที่ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้แทนเหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดนจนผู้แทนสมาคมกีฬาทางอากาศ และการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกัน กระทำพิธีปิดการแข่งขัน กีฬากระโดดร่มกองทัพไทย ครั้งที่ 52 , การแข่งขันกระโดดร่มชิงถ้วยชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ซึ่งปีนี้ กองทัพบก ได้มอบให้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2562 ที่ ผ่านมา ซึ่งมีนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 251 คน โดยระหว่าพิธีปิดการแข่งขัน พลโทสุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ร่วมกระโดดร่ม กับนักกีฬา ในพิธีปิดการแข่งขันด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความสามัคคีระหว่างทหารและตำรวจให้กระชับแน่นแพ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างพลานามัย รวมถึง เพื่อพัฒนาการโดดร่มในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ทั้งด้านการทหารและพลเรือน

ซึ่งสรุปผลการแข่งขันดังนี้  ประเภททีมแม่นยำ ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่กองทัพเรือ ชาย ตามติดด้วยเจ้าภาพ กองทัพบก เป็นอันดับ 2 และ กองทัพอากาศ อันดับที่ 3 ประเภททีมแม่นยำ หญิง ชนะเลิศอันดับที่ ได้แก่ทีมกองทัพเรือ หญิง อันดับที่ 2 ทีมกองทัพอากาศ หญิง และอันดับที่ 3 เป็นของทีมกองทัพบก หญิง ประเภทบุคคลแม่นยำ ชาย ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขัน รวม 40 คน อันดับที่ 1 เป็นของ ร้อยตรี หาญณรงค์  ศรีสิงห์ จาก ทีมกองทัพบก ชาย อันดับที่ 2 เรือโท เทิดศักดิ์ ทบวงศรี จาก ทีมกองทัพเรือ ชาย และ อันดับที่ 3 เรือเอก สันติศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์ จาก กองทัพเรือ ชาย ประเภทบุคคลแม่นยำ หญิง อันดับที่ 1  ร้อยตำรวจเอกหญิง จิราภรณ์ เพทไสย จากทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หญิง อันดับที่ 2 เป็นของ ร้อยตรีหญิง ราวรรณ์ ขจรศักดิ์เลิศ จากทีมกองทัพบก หญิง และ อันดับที่ 3 น.ส. แสงเดือน ชำนาญวาด ทีมกองทัพเรือ หญิง

โดย ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทแม่นยำ รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) และถ้วยรางวัลกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ ทีมกองทัพเรือประเภทเกาะหมู่ 8  ways speed snow flake (เกาะหมู่เร็ว) ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ได้แก่ ทีมกองทัพบก รองชนะเลิศอันดับ 1  ทีมกองทัพเรือ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขณะที่ ประเภทเกาะหมู่ 4 way formation (เกาะหมู่เปลี่ยนรูป) ทีมชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากกองทัพบก ได้แก่  ทีมกองทัพบก รองชนะเลิศอันดับ 1  ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมกองทัพอากาศ ส่วน การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทแม่นยำ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ได้แก่ ทีม กองทัพเรือ ชาย    สำหรับ การแข่งขันในครั้งต่อไป กองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในปี 2563

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////

แสดงความคิดเห็น