วันบริจาคโลหิตโลก โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์, /เหล่ากาชาดสุรินทร์ รับบริจาคโลหิต มีประชาชนทุกสาขาอาชีพ  ต่างหลั่งไหลกันมาบริจาคโลหิต  ยังมี สส.พรรคภูมิใจไทยเขต 1 เดินทางมาร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลทุกปี เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก ด้วย

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ อาคารคลังเลือด ของโรงพยาลประจำจังหวัดสุรินทร์  ได้มีประชาชนทุกสาขาอาชีพต่างเดินทางมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาล เนื่องในวัน “โลหิตรับบริจาคโลหิตโลก” โดยมี นายแพทย์ปวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมด้วย นางรวงทอง  มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะเดินมางมาร่วมรับบริจาคโลหิต พร้อมกับได้พูดคุยกับผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย  นอกจากประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้แล้ว ก็ยังมี นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร สส.พรรคภูมิใจไทยได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีในวันบริจาคโลหิตด้วย

หลังจากนั้น นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้เดินทางต่อมารับบรจากโลหิตที่ สถานที่ด้านหน้าโกดังเมย์ค้าส่ง  พร้อมกับมอบประกาศให้แก่ผู้บริจาตโลกหิตอีกด้วย

การรับบริจากโลหิตในครั้งนี้   สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันบริจาคโลหิตโลกเพื่อเป็นการลำรึกถึง นายคาร์ล แลนด์  สไตเนอร์  ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี โอ เป็นครั้งแปรกและได้รับรางวัลโนโบลสาขาสรีรวิทยา  และโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ทางโรฃพยาบาลสุรินทร์จุเก็บไว้ในคลังเลือกเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป…./

///////////////////////////////////

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น