วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นักเรียนจากโรงเรียนบึงกาฬ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 กว่า 1,000 คน ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครู ชั้นละ 1 คู่ สำหรับนักเรียนชายหญิงได้นำขึ้นไปไหว้ครูเป็นอันดับแรก และนำไปไหว้ครูที่ปรึกษา และร้องเพลงพระคุณที่สาม โดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งพานไหว้ครูในปีนี้ นักเรียน ได้มีแนวคิดในการจัดตกแต่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ ซึ่งเหล่าบรรดานักเรียนทั้งหลายก็จัดเต็มขนสารพัดเข้ามาจัดตกแต่งในพานของชั้นตัวเอง โดยมีคอนเซ็ปท์ อุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์จะต้องนำมาจากท้องถิ่น เช่น หวดนึ่งข้าว หม้อดิน รวมไปถึงผัก ผลไม้ มาแกะสลักให้สวยงาม บ้างก็นำเครื่องเขียน ดินสอ สมุด หนังสือมาตกแต่ง

และพานที่โดดเด่น ก็หนีไม่พ้นพานไหว้ครูทุเรียนลูกเดียว ที่สื่อความหมายตั้งใจเรียนอย่างเดียว  พานไหว้ครูจิ้มจุ่มหม้อดินที่ขนสารพัดเมนูมาไว้ พานไหว้ครูส้มตำที่มีทั้งครก-สาก ประดับด้วยพริกมะเขือเทศ และที่จัดหนักด้วยพานเครื่องแต่งหน้าทาปาก แว่นกันแดด เรียกได้ว่าถูกใจครูผู้รักสวยรักงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีพานหนังสือเรียนในกรงนก ซึ่งสื่อถึงความหมายให้สามารถกักเก็บความรู้ไม่ให้ไปไหน และยังมีพานหนังสือธรรม หนังสือนักปราชญ์อย่าง สามก๊ก อีกด้วย โดยพานทั้งหมดต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญมักใช้ตกแต่งพาน คือหญ้าแฝก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม  สร้างสีสันให้กับการจัดงานไหว้ครูในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นพิธีที่จัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน นอกจากการไหว้ครูแล้วยังมีการประกวดพานไหว้ครู การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี เป็นต้น สำหรับการจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียน ทางโรงเรียนให้โจทน์ 2 อย่าง คือ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ความสวยงาม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ดังเพลงพระคุณที่สาม เป็นที่สอง รอง ไปจากบิดามารดาที่เราทุกคน ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา..

แสดงความคิดเห็น