โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์นำนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังให้รู้จักและระลึกถึงพระคุณของครูที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมจัดกิจกรรการแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ซิสเตอร์ขวัญฤดี วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2562 และกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้รู้จักและรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้เปรียบเสมือนพระคุณที่สามที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ตั้งแต่วัยเยาว์ และเพื่อเป็นการเชื่อมความผูกพันให้กับนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องและครูได้มีความรัก ความสามัคคีกันให้มากขึ้น

โดยกิจกรรมวันไหว้ครูปีนี้ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้นำพานที่ประดับประดาด้วยวัสดุจากธรรมชาติ งดใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนมาไหว้ครู เช่น ดอกไม้ ใบดอก และพืช ผลไม้ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูแล้วยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และรับประทานได้อีกด้วย จากนั้นได้มีกิจกรรมการฟ้อนรำในชุดผ้าไทย และการแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการตำรวจแดร์ จากตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ผู้ปกครองเข้าร่วมรับชมและให้กำลังใจบุตรหลานของตัวเองอีกด้วย

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมไหว้ครูที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนั้น นอกจากจะให้เด็กนักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกคน ซึ่งเปรียบเสมือนพระคุณที่สาม ที่คอยอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงที่จะสามารถให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ชีวิตได้เป็นอย่างดี

//////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น