จ.เลย   จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬาวิ่งมินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีนักวิ่งเข้าร่วมประมาณ 1,000 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2562  ที่ลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมด้วยนายวิระชาติ จันดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย พ.อ.อำนวย ยอดพันธ์  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 , พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน นักวิ่ง ร่วมกิจกรรมฯ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562   เริ่มด้วยประธานในพิธีประกอบพิธีถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชัน จากนั้นประจำจุดปล่อยตัว (START-FINISH) กดแตรปล่อยตัวนักวิ่งตามเส้นทางถนนเจริญรัฐ ผ่านวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ผ่านโรงเรียนศรีสะอาด ถึงสามแยกหน้าวัดศรีสุทธาวาส เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทุ่งนาเมี่ยงผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เลี้ยวซ้ายตามถนน สถลเลยเชียงคาน ผ่านหน้า กศน. ผ่านวงเวียนใหญ่ ตามเส้นทางถนนเสริฐศรี ผ่าน กฟผ.เลย ผ่านวงเวียนน้อย เข้าเส้นชัยที่ลานวัฒนธรรม จุด START-FINISH  รวมระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร เป็นเสร็จพิธี

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่ประชาชนชาวจังหวัดเลย จะได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน แสดงออกถึงความจงรักภักดี อันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และได้ขับเคลื่อนวาระจังหวัดเลย ไทเลย 4.0 ไปสู่การปฏิบัติ ด้วย

 นายวิระชาติ จันดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ กกท.จังหวัด ทั่วประเทศ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                                                                 

…………./////////……..…………..

บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น