มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แถลงข้อเท็จจริง ไม่ได้เก็บเงินค่าลงทะเบียนงานเสวนากัญชา
แนะประชาชนควรแจ้งความดำเนินคดีหากถูกมิจฉาชีพหลอกเก็บค่าใช้จ่าย
******************************
จากที่มีประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร ที่ผ่านมา ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน เพื่อเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว สร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา “กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์” จึงไม่ได้ มีการเก็บเงินผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และไม่มีการมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านร่วมรับฟังการเสวนาแต่อย่างใด


ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การจัดงานเสวนาดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ สภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิข้าวขวัญ และสถาบันภูพาน จัดขึ้นโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งก่อนการจัดงานเสวนาได้มีการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดตามสื่อต่างๆ ว่าเป็นการจัดงานฟรีเพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน หากประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เก็บเงินค่าเข้าร่วมการเสวนา ขอให้มาปรึกษาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพร้อมที่ให้การจะช่วยเหลือพาไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และหากมีพยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ สถาบันวิจัยและพัฒนา ก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย ด้วย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังกล่าวอีกว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดดำเนินการวิจัยเรื่องกัญชา ซึ่งการวิจัยกัญชา นั้น จะเน้นเรื่องการเรียนรู้ และเผยแพร่เชิงวิชาการ แต่ต้องมีการขออนุญาตดำเนินการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการวิจัยได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการการวิจัยเพราะต้องรอให้กฎหมายมีความชัดเจนก่อน ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องกัญชา ไม่มีการผลิต ไม่มีการปลูก และไม่มีการจำหน่ายน้ำมันกัญชา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำหน่ายน้ำมันกัญชา สามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที และสามารถแจ้งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยตรง เพื่อมหาวิทยาลัยฯจะได้พิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอาญาและทางวินัย แก่ผู้กระทำความผิด เพราะมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

///////////////////////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์/ข่าว

แสดงความคิดเห็น