สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วม เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายประชารัฐ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้คำขวัญ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”


วันที่ 4 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ราชการจังหวัดขอนแก่ เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และแสดงพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือตลอดจนรณรงค์ สร้างจิตสำนึกของทุกภาคส่วน และเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีลงนามและมอบไม้มีค่าเพื่อสร้างความร่วมมือ รัฐ-เอกชน-ประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง สู่การลดผลกระทบปัญหามลพิษทางอากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธมิตรและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานจัดการสิ่งแวดล้อม เวทีเสวนา เรื่อง“ความร่วมมือในการจัดการวิกฤตคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบบูรณาการในยุค Thailand 4.0” มีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 300

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้ประกาศให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)”  เพื่อระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติในการจัดประชุมระดับโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515  ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การสหประชาชาติประกาศร่วมกันว่าประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพงานเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ด้วยหัวข้อ Beat Air Pollution มีคำขวัญว่า We Can’t Stop Breathing. But we can do something about the quality of our air. มีภาษาไทยว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

แสดงความคิดเห็น