ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน2562 พร้อมทำหน้าที่เป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศาลกาฬสินธุ์ ให้สะอาด ร่มรื่น แลดูสวยงาม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

จากนั้น นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาล   จ.กาฬสินธุ์ ที่พร้อมเพรียงกันใส่เสื้อเหลืองและเครื่องแต่งกายจิตอาสา ถือไม้กวาด ทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าศาล และถนนหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล จ.กาฬสินธุ์ ที่มีข้าราชการ ประชาชน มาใช้บริการด้านความยุติธรรม ได้รับความร่มรื่น สะดวก สบาย ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ของข้าราชการและในฐานะพสกนิกรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่เป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

//////////////////////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น