จ.เลย โดย เทศบาลเมืองเลยจัดกิจกรรมนกจิตอาสาพัฒนาคู คลอง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562  ณ วัดศรีสุทธาวาส(เลยหลง) พระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พล.ต. เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม จำนวนมาก


นายสมพันธ์ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายงานว่า โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย 61 ภายใต้ชื่อกิจกรรม” จิตอาสา พัฒนา คุ คลอง “ ณ คลองน้ำวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทุนเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เน่า-เสีย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม น่ามอง-น่าอยู่ สร้างความภูมิใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา ที่ได้ร่วมกิจกรรม ซึงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า รวมทั้งสิ้นประมาณ 450 คน

แสดงความคิดเห็น