อ่างทอง เทศน์มหาชาติ”เวสสันดรชาดก”  เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สิบโทดุสิต คุ้มมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล3 ได้จัดเทศน์มหาชาติ”เวสสันดรชาดก”  เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยมงคล  เป็นการฟื้นฟู ธรรมเนียมประเพณี ให้นักเรียนได้รับความรู้ทางศาสนา และนำรายได้เข้าโรงเรียน  มีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3 เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

เทศน์มหาชาติ”เวสสันดรชาดก”   เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า  ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การฟังเทศน์มหาชาติ เป็นการสืบทอดประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเรื่องราวเล่าขาน และปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ  ยังธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ได้ร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ของชาวพุทธแล้วได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญ

ได้ฟังการแหล่ของพระที่มีความชำนานในการเทศน์ ”เวสสันดรชาดก”   มีกัณฑ์ที่ 1 ทศพร 19 พระคาถา กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ 27 พระคาถา กัณฑ์ที่ 3 ทาน 209 พระคาถา กัณฑ์ที่ 4 วนปเวสน์ 57 พระคาถา กัณฑ์ที่ 5 ชูชก 79  พระคาถา กัณฑ์ที่ 6 จุลพน 35พระคาถา กัณฑ์ที่ 7  มหาพน 80  พระคาถา กัณฑ์ที่ 8  กุมาร 101 พระคาถา กัณฑ์ที่ 9 มัทรี 90 พระคาถา กัณฑ์ที่ 10  สักกบัพพต์ 43 พระคาถา กัณฑ์ที่ 11 มหาราช 96  พระคาถา กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา กัณฑ์ที่ 13  นคร 48 พระคาถา

/////////////////ตระกูลศักดิ์   วรเรียน/ข่าว

แสดงความคิดเห็น