ประชาชน นักท่องเที่ยว จากต่างแดน เดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรในวันครอบครัว ทุกวันอาทิตย์ประเพณีสวมโสร่ง นุ่งซิ่นผ้าไทย มาใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ เนื่องในวันวิสาขบูชาปุนมี แม้จะผ่านมา 1 วันก็ตาม

เช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี  พระใบฏีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดฯ นายวิมล ทองสาย ผู้ใหญ่บ้าน นำพาชาวบ้านในทุกๆ เช้าของวันนี้อาทิตย์ จะมีการสืบสานประเพณีของชนเผ่าลาว 1 ใน 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ซึ่งมีชนเผ่าส่วย – เขมร – ลาว และเยอ โดยที่วัดแห่งนี้ในทุกเช้าของวันอาทิตย์ ประชาชนชาวบ้านหว้าน จะสวมโสร่ง นุ่งซิ่น ผ้าไทย ใส่ผ้าเบี่ยง มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ เดินเลือกซื้อสินค้า อาหาร ของฝาก จากชาวบ้านในตลาดโบราณบ้านหว้าน โดยดำเนินการมาจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ภายหลังจากที่ชาวบ้าน รวมทั้งลูกหลานได้โพสภาพการทำบุญใส่บาตรกันทุกเช้าวันอาทิตย์ ที่ด้านหน้าพระธาตุสุพรรณหงส์ ที่เป็นรูปเรือลอยอยู่กลางสระน้ำของวัด นับเป็นภาพที่สวยงาม ประกอบกับวัดพระธาตุสุพรณหงส์ ได้มีประชาชนมีความรัก สามัคคี ประกาศเป็นหมู่บ้านศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงพระพุทธศาสนา 1 ใน 10 วัดของจังหวัดศรีสะเกษ ที่น่าเที่ยว น่าทำบุญ ที่มีระยะทางห่างจากตัวเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพียง 6 กิโลเมตร ถนนไปมาสะดวกลาดยางตลอดสาย ผ่านทุ่งนา และวิถีชุมชนคนอีสาน

โดยมีเช้าของวันนี้ ได้มี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรพล ตั้งคณาสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นำพานักท่องเที่ยวจากภาคกลาง จากจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมการสวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา แม้จะผ่านไปแล้ว 1 วัน แต่ที่วัดแห่งนี้ ได้ถือเอามารวมกันในวันอาทิตย์ที่ชาวบ้าน วัด ได้มีการสืบสานประเพณีการสวมโสร่ง นุ่งซิ่นผ้าไทย มาใส่บาตรกันในทุกๆ เช้าของวันอาทิตย์ มาเป็นฤกษ์ดีมาร่วมทำบุญกันเป็นปกติในทุกเช้าวันอาทิตย์มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันสำคัญของโลก วันวิสาขบูชาด้วยในคราวเดียวกันในวันนี้ และยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 เฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษก และสมเด็จพระบรมราชินีนาคพันปีหลวงฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ แห่งนี้ ได้กลายเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 10 วัดที่น่ามาเที่ยว มาไหว้พระ มากราบพระบรมสารีริกธาตุยังโบสถ์ที่อยู่บนเรือสุพรรณหงส์ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่มีการถือศีล 5 กันในทุกครัวเรือน พร้อมกับการงดดื่ม งดซื้อ งดขายเหล้า หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ในทุกวันพระ โดยเปลี่ยนมาเป็นการเข้าวัด ถือศีลภาวนาแทน นอกจากจะมีประเพณีการ สวมโสร่ง นุ่งซิ่น ผ้าไทย ใส่ผ้าเบี่ยง มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ เดินเที่ยวตลาดโบราณ ในทุกๆ เช้าของวันอาทิตย์ ด้วย

แสดงความคิดเห็น