เริ่มแล้วงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวประชาชนจากทั่วสารทิศแห่ชมขบวนแห่และการรำบูชาของนางรำกว่า 1,000 คน ยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลธุงกว่า 1,600 ต้น ด้านผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวด้านอารยธรรมยุคทวารวดีอายุ 1,200 ปี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ที่บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ก่อนพิธีเปิดงานและประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เดินนำขบวนแห่จากทุกภาคส่วน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณ ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวา และผ้าพื้นเมือง เน้นโทนสีเหลือง เคลื่อนขบวนออกจากวัดโพธิ์ชัยเสมาราม เข้ามาภายในบริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู โดยมีนางรำจากหมู่บ้านต่างๆจาก 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 1,000 คน ที่สวมเสื้อสีเหลือง ห่มสไบแพรวา ผ้านุ่งตีนแดง ทัดดอกไม้สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจัดแถวล้อมรอบและโปรยดอกไม้สีเหลืองต้อนรับขบวนแห่ และรำบูชาพระธาตุยาคู ท่ามกลางทะเลธุงจำนวน 1,603 ต้น ซึ่งผ่านการประดิดประดอยหลากสีสัน หลายรูปแบบ ที่โบกสะบัดปลิวไสวอย่างสวยงามตระการตา

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2562 เป็นงานประเพณีที่ อ.กมลาไสย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน 6 ซึ่งทางจังหวัดตระหนักในความสำคัญของงานบุญประเพณีและการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีนโยบายที่จะยกระดับเป็นงานประจำปีด้วย โดยร่วมกับทุกภาคจัดงานวิสาขปุณณมีขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะสถานที่จัดงานเป็นแหล่งอารยธรรมด้านโบราณคดี ยุคทวารวดี ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิเอเชีย ซึ่งมีอายุเก่าแก่ยาวนานถึง 1,200 ปี ซึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ และสมควรได้รับการเชิดชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ถือเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

นายไกรกร กล่าวอีกว่า ในการจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคี ที่จะนำไปสู่การเป็นสังคมอุดมสุข ทำให้ประชาชนทุกอำเภอมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการประดิษฐ์ธุงเป็นสิ่งประดับงานประเพณี และประยุกต์เป็นเครื่องประดับการแต่งกาย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 และพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยางให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำหรับงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการเฮือนอีสานของอำเภอต่างๆ ทั้ง 18 อำเภอ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง รอยทวาอารยะ วิสาขปุณณมี โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และประชาชน เพื่อร่วมสักการะ และบูชาพระธาตุยาคู พุทธสถานที่สำคัญที่มีมาแต่โบราณของเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยเฉพาะวันที่ 18 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู โดยน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระธาตุให้ กับ จ.กาฬสินธุ์ เป็นปีที่ 2 อีกด้วย

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวประชาชนจากทั่วสารทิศแห่ชมขบวนแห่และการรำบูชาของนางรำกว่า 1,000 คน ยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลธุงกว่า 1,600 ต้น ด้านผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวด้านอารยธรรมยุคทวารวดีอายุ 1,200 ปี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

//////////////////////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น