ศรีสะเกษแถลงข่าวจัดมหกรรม “สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย” ยกระดับ สินค้า OTOP จัดขึ้นในรูปแบบ “ศรีสะเกษ สไตล์โมเดิล” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมโมสาร์ท ชั้น 1 โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน มหกรรม “สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย” พร้อมด้วย นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ, นางสาวาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และนายสุนทร สุฤทธิ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวด้วย

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน หรือ วิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถพึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนโดยรวมถึงด้านสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

 นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรม “สุดยอด OTOP ศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าในตลาดที่กว้างขึ้นมีการนำเอานวัตกรรม มาใช้ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทางด้านกิจกรรมผู้ร่วมงานยังจะได้ชมความเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปะการแสดงของศรีสะเกษที่มีมนต์เสน่ห์ ผ่านการแสดงอีกด้วย และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 60 บูธ จัดขึ้นในรูปแบบ “ศรีสะเกษ สไตล์โมเดิล” เพื่อลดภาพลักษณ์ความเชยของผลิตภัณฑ์ ที่มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเป็นสินค้าที่ไม่ทันสมัย

ซึ่งงานจะจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยว ชม แชะ ชิม ในงาน “สุดยอด OTOPศรีสะเกษ มนต์เสน่ห์วิถี 4 เผ่าไทย” ในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น