จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาในลำห่วยพระคือ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมือง

ที่ โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และลำห้วยพระคือ หมู่ที่ 3 บ้านพระคือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือ เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สำหรับห้วยพระคือถือเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำจากตัวเมืองขอนแก่นในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่ง ทั้งน้ำจากลำน้ำสาขาและน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไหลออกไปยังลำน้ำชี ปัจจุบันมีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างค่อนข้างช้า ในห้วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตัวเมืองขอนแก่น หากดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี.

///////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน

แสดงความคิดเห็น