วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ชาวบ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตน(แตล)  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 100 กว่าหลังคาเรือน นำเครื่องเซ่นไหว้ มีไก่ มีน้ำส้มน้ำหวาน และสุราเบียร์ เพื่อที่จะมาเซ่นศาลเจ้าปู่ตาภายในหมู่บ้านสังแก ต.แตน(แตล)อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อให้ชาวชุมชนภายในหมู่บ้านอยู่สุขสบาย ประกอบกับขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลในฤดูกาลที่ชาวบ้านจะได้ลงทำนาหว่านข้าวในช่วงเดือนหกที่จะถึงนี้

นายนิด สมัครสมาน อายุ 54 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสังแก กล่าวว่า ในช่วงขึ้น 3 ค่ำเดือน 6 ของทุกๆปี ชาวบ้านจะได้นำไก่และเครื่องเซ่นไหว้มาที่ศาลเจ้าปู่ตาที่ตั้งไว้กลางศาลาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมใจแห่งหมู่บ้านสังแก ซึ่งจะมีเครื่องเซ่นไหว้ ไก่มีน้ำหวานและเหล้าเบียร์ ตลอดจนเงินที่ชาวบ้านได้นับมารวมกันและนำข้าวพันธ์หว่านเพื่อที่จะได้ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประกอบกับให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้มีความสุขกันถ้วนหน้า

สำหรับไก่ที่พี่น้องชาวบ้านสังแก นำมาเซ่นไหว้วันนี้จำนวน 130 ตัวของจำนวนครัวเรือนบ้านสังแก หลังจากที่ทำพิธีเซ่นไหว้แล้วจึงนำคางไก่นำมาฉีกเพื่อที่จะได้ดูว่าคางไก่แต่ละตัวนั้นจะออกมาสวยงามหรือไม่แล้วแต่ครัวเรือนจะนำมาพิจารณากันดูถ้าคางไก่บ้านไหนสวยงามแข็งแรงบ้านนั้นก็จะมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง ถ้าหากว่าหลังคาใดมีคางไก่ที่ออกมาไม่สวยหรือคางไก่ที่อ่อนแอบ้านหลังนั้นอาจจะไม่สบายหรือไม่มีความทสุขซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่เล่าขานกันมานาน

ถึงอย่างไรก็ตามทีมข่าวได้มองดูไก่ที่นำมาเซ่นไหว้คางไก่สวยทุกตัวและไก่ที่นำมาดูก็แข็งแรงประกอบกับเมล็ดพันธ์ข้าวที่นำมาหว่านในวันนี้เป็นพันธ์ข้าวหอมมะลิอย่างดี โดยชาวบ้านได้รวบรวมเงินที่ได้นำมาบริจาคได้ทั้งสิ้นจำนวน 852 บาท ซึ่งชาวบ้านก็นำไปตีเลขเด็ดในงวดนี้อีกด้วย

//////////////////////////////

เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

แสดงความคิดเห็น