เรือนจำกาฬสินธุ์ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งนำผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไป


นายภัทรพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ของเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังจำคุกตามกำหนดโทษที่จะได้รับต่อไปเป็นคดีความผิดที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติด และคดีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 มีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ใช้บังคับรวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 122 คน ผู้ต้องขังหญิง 13 คน ผู้ต้องกักขังชาย 22 คน และผู้ต้องกักขังหญิง 3 คน ทั้งนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจำจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ได้ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยทุกคนแล้ว


ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และครอบครัวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ ดังนั้นขอให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนพึงรำลึกไว้เสมอว่า พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เสมือนให้โอกาสทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตั้งปณิธานเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ นำวิ ชาความรู้ในด้านต่างๆที่ได้รับการฝึกฝน อบรม การศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องโทษไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ การงานที่สุจริต เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

แสดงความคิดเห็น