วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา  ณ ห้องรับรองกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารี โดยพลโทธัญญา ตยสาร แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่จากคณะนายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา. โดยมี พระครูสุตธรรมประคุณ.เจ้าอาวาสวัดสระเพลง.อ.พิมาย.นายอำเภอพัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง..นายอนัน โกนสันเทียะ สาธารณสุข.อ.คง ที่ได้เดินทางมาเพื่อ แสดงความยินดีในครั้งนี้. ทางด้าน อาจารย์อุดม. ทิพย์พงศธร. หนึ่งในคณะจากอำเภอคงที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้เปิดเผย. ว่าตนได้เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อสะท้อนให้เห็นพลังความรักความศรัทธาความสามัคคีต่อแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมนำปัญหาประชาชนพี่น้องเกษตรกร อาทิ ปัญหาภัยแล้งเพื่อนำเสนอให้ทางกองทัพ ได้ช่วยหาแนวทางประสานงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งต่อไปในเขตพื้นที่อำเภอคงและอำเภอพิมายต่อไปนับเป็นเกียรติและ ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาพบท่านแม่ทัพภาคที่สองในครั้งนี้.

 

นันทวัฒน์. อุ้มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น