คหบดี บุคคลในวงการแพทย์ ข้าราชการ เอกชน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลทางเลือกใหม่ ให้กับผู้ใช้บริการทั้งการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทย ด้วยสโลแกน “ดูแลกัน ฉันท์พี่น้อง” ภายใต้ปรัชญา “คุณภาพ คู่คุณธรรม สู่ความยั่งยืน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะ ภาค 8 เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) วัดประชานิยม และคณะสงฆ์ ร่วมประกอบศาสนพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานตัดริบบิ้น ในพิธีเปิดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคหบดี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

นางบัณจง ธนะแพสย์ ประธานโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  กล่าวว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นจากดำริของนายแพทย์บุญ  วนาสิน ประธานกรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรี ในโอกาสเดินทางมาที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่ จ.กาฬสินธุ์ จะมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งมีการขยายตัวของเมืองในอนาคต  โดย จ.กาฬสินธุ์มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน  แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปเพียงแห่งเดียว ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ทำให้เกิดปัญหาความแออัดของการให้บริการ  ไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

“เพื่อช่วยลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐ  และสนองความต้องการด้านสุขภาพและการแพทย์ อย่างครบวงจร แก่พี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้มีการระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท และเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ.2560 บนพื้นที่ขนาด  12 ไร่ ในทำเลที่เหมาะสม ติดถนนสายหลัก และเป็นเส้นทางผ่านไปได้ทั้งจังหวัด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม จึงสะดวกต่อการ เดินทางมายังโรงพยาบาล”

นางบัณจงกล่าวอีกว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยโรงพยาบาลเป็นตึกขนาด 7 ชั้น  จำนวน 100 เตียง มีลานจอดรถกว้างขวาง มีบริการห้องอาหาร มินิมาร์ท  และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายในโรงพยาบาลประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, รังสีวิทยา, พยาธิวิทยา, ทันตกรรม, ไตเทียม, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และห้องทารกแรกเกิด ซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่สะอาด ทันสมัย โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาล ตลอดจนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล จึงได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ – ธนบุรี ดำเนินกิจการโดยนางบัณจง ธนะแพสย์ เป็นประธานโรงพยาบาล  นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ  เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายทรงศักดิ์ สุวรรณชาติ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นสถานพยาบาลทางเลือกใหม่ ให้กับผู้ใช้บริการทั้งการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทย โดยเป้าหมายใหญ่ของโรงพยาบาล คือ Kalasin Thonburi Hospital First และมีวิสัยทัศน์ในการบริบาลสุขภาพแบบองคร์วม ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ ภายใต้พันธกิจหลักของโรงพยาบาล  ให้การรักษาพยาบาลและบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ,  พัฒนาทีมสหวิชาชีพที่มีคุณภาพ และเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์   บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาของโรงพยาบาล คือ คุณภาพ คู่คุณธรรม สู่ความยั่งยืน

/////////////////////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น