วันแรงงานแห่งชาติภายใต้แนวคิด “แรงงานร่วมใจ แบ่งปันของรัก”

  0
  1 views

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้ประกอบการผู้จ้างแรงงานภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

   เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองและการตระหนักถึงความสำคัญของสังคมภาคแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานร่วมใจ แบ่งปันของรัก” โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และร่วมรับมอบเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค จากสถานประกอบการผู้จ้างแรงงาน และพนักงานผู้ใช้แรงงาน ที่รวบรวมรับบริจาคจากภายในและภายนอกสถานประกอบการ

  พร้อมทั้งมอบให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีการบริจาคโลหิต และกีฬามหาสนุกสร้างสามัคคี เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันแบ่งปันเพื่อสังคม ร่วมกันทำความความดี เนื่องในวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน

  ////////////////////////////

  เขมชาติ  ชุณหกิจขจร/รมิตา  สิงหเสรี

  แสดงความคิดเห็น