จังหวัดยโสธรจัดโครงการจิตอาสาฯเราทำความดีด้วยหัวใจ  กิจกรรมพัฒนาถนน จังหวัด ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาฯเราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรมพัฒนาถนน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดยโสธร โดยได้คัดเลือกถนนแจ้งสนิท(ทางหลวงหมายเลข 23 )ระยะทางจากสี่แยกเทคนิคยโสธรถึงสี่แยกโรงพยาบาลยโสธร เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ซึ่งจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในระดับจังหวัดยโสธรและของอำเภอเมืองยโสธร สำหรับในวันนี้เป็นการพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติในระยะที่ 1ระยะทางตั้งแต่สี่แยกเทคนิคยโสธรถึงสามแยกหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าและเป็นการแสดงพลังจิตอาสาฯในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนและจิตอาสาฯ จำนวน 800 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

                                                       00000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี    รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น