แม่ฮ่องสอน-รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยเฝ้าระวังป้องกันโควิดในตลาดสด ผอ.รพ.ยืนยันแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้ป่วยโควิดรอบสอง

6

15 ธ.ค.63 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน , นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน,พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในตลาดสดเทศบาลเมือง ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาด ก่อนเข้าตลาด ให้ล้างเจลทุกครั้งและสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากตลาดสดเป็นที่ชุมชนและเป็นสถานที่แออัด มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าจับจ่ายซื้อสิ้นค้าเป็นจำนวนมากต้องรักษาระยะห่าง เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ทางด้าน นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดติดแนวชายแดนทุกอำเภอจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ขอให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดสดจะต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา การ์ดอย่างตกอยู่ในระยะห่างที่พอสมควรเพราะหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันได้ทั้งไข้หวัดและโควิดที่รุนแรง พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในรอบที่สอง ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่สแกนพบเจอคนไข้ที่มีลักษณะเสี่ยง ทางโรงพยาบาลก็นำไปตรวจพบว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ทำให้มีการลือกันไปต่าง ๆ นานา ขอยืนยันว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้ป่วยโควิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ โดยจะปรับปรุงห้องความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ขอฝากชาวแม่ฮ่องสอนทุกคนอย่างการ์ดตก

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน