บุรีรัมย์-กกต.อบจ.บุรีรัมย์ ติวเข้มวิทยากร-เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมจัดเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ.

10

กกต.ประจำ อบจ.บุรีรัมย์ จัดอบรมวิทยากรหลัก ทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์ ได้จัดการฝึกอบรมวิทยากรหลัก เพื่อทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ. เข้าร่วม ที่ห้องประชุมสกายวิว โรงแรมสกายวิว ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรหลักที่ได้รับแต่งตั้ง เขตเลือกตั้งละ 2 ทีม ๆ ละ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 252 คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ทาง กกต.อบจ.บุรีรัมย์ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.ทั้ง 42 เขต ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ โดยมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 2,880 หน่วย และใช้กำลังเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งมากกว่า 42,000 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,244,629 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มากถึงร้อยละ 80

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายก อบจ.ทั้งหมด 8 คน คือ หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร อดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ ทนายความ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล หมายเลข 7 นายสมเบียร แก้วศรีใส และหมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ หลานชายของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ส่วนผู้สมัคร ส.อบจ.บุรีรัมย์ จำนวน 344 คน ถูกตัดสิทธิการรับสมัคร 2 คน เหลือ 342 คน ส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง อดีตสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมด ข้ าราชการบำนาญ ผู้ท้องถิ่น เกษตรกร และผู้นำชุมชน

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / ข่าวบุรีรัมย์