เลย-บิณฑ์และเอกพัน บรรลือฤทธิ์ร่วมกับชาวไทเลยรวมพลังปกป้องสถาบัน

7

อ.เมืองเลย จ.เลย โดยกลุ่มประชาชนชาวจังหวัดเลยร่วมกับบิณฑ์ และ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ดารานักแสดง รวมพลัง 2,500 คน สามัคคีปกป้องสถาบัน

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 20 พ.ย.2563 ณ วงเวียนน้ำพุ เขตเทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ และนายเอกพัน บันลือฤทธิ์ พี่น้องดารานักแสดง ร่วมกับประชนชาวจังหวัดเลย สวมใส่เสื้อเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และ ชุมนุมประกาศจุดยืนปกป้องสถาบัน จากนั้นคณะฯรวมพลเดินเท้าไปที่ลานพระรูป ร5 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย พร้อมร่วมประกาศจุดยืนของคนไทเลย มี บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ กับคณะประกาศเจตนารมณ์ของตน กล่าวนำทุกคนปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแถลงการณ์/หรือคำปฏิญาณตนต่อ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันร้องเพลงชาติ แล้วจุดเทียนชัย แล้วร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี

โดยนายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ,นายเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ แกนนำกลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทย ,นายทศพล พรหมเกตุ แกนนำกลุ่มปกป้องสถาบัน ฯ /กปปส. ,นายอาณัติ ช้างอินทร์ แกนนำกลุ่มไทเลยปกป้องสถาบัน /กปปส. อาจารย์วรจิตร บานลา อดีตอาจารย์ รร.อนุกูลฯ, นายเนา เสือพลาดกอน ,นายยงยุทธ. ทิพรศ ว่าที่ผู้สมัคร สส พรรคประชาธิปัตย์. และนายแสงจันทร์ ศรีพลเมือง แกนนำกลุ่มเกษตรกรคนจน ร่วมกันนำมวลชนเครือข่ายปกป้องสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม แสดงพลังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย รับมอบคำปฏิญาณตนฯ ยอดมวลชน ประมาณ 2,500 คน บริเวณวงเวียนน้ำพุ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

ขบวน เดินเท้าเข้าสู่ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดเลย จากนั้นร่วมกันปฏิญานตน หน้าพระบรมรูปทรงม้า ร.5 นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ กล่าวนำคำปฏิญาณตน : ขอปฏิญาณตนต่อคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาทิราช พระธาตุศรีสองรัก เจ้าพ่อกุดป่อง ตลอดจนเดชะบารมีของบูรพกษัตรตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าพวกเราจะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งจะปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และปกป้องพระเกียรติยศชื่อเสียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี หรือรัชทายาท ยิ่งชีพ และขอให้พระองค์มีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ จากนั้นกล่าว ทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงเราสู้ จากนั้น ร้องเพลงชาติ และจุดเทียนถวายพระพร. ไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองในพื้นที่แต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ข้อพิจารณา/แนวโน้ม : คาดว่ากลุ่ม ฯ ต้องการแสดงพลังมวลชน เพื่อประกาศจุดยืนในการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนกว่า กลุ่มม็อบคณะราษฎร จะยกเลิกการชุมนุม ในพื้นที่ กทม. ต่อไปก็เป็นไปได้

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย