เลย-ภูเรือเปิดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

24

เลย-ภูเรือเปิดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย โดยที่ว่าการอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน”เทศกาลต้นคริสต์มาส” ครั้งที่ 9

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 17 พ.ย.2563 ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย,นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ, พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย,นางสาวไปรยดา สุธงษา ประธานชมรมผู้ประกอบการอำเภอภูเรือ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน”เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ” ครั้งที่ 9 มีข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ การแถลงว่าด้วยผลผลิตทางการเกษตรของต้นคริสต์มาสภูเรือ ด้านการตลาด นโยบายการส่งเสริมการผลิต วัตถุประสงค์ของกาจัดงานเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว การบริการจราจรด้านสะดวก ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะด้านศักยภาพของ อ.ภูเรือ ที่เป็นหนึ่งในเมืองการท่องเที่ยวของ จ.เลย และประเทศไทย เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสภาพอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีเกล็ดน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกกันว่า”แม่คะนิ้ง” ลงทุกปี จากสภาพอากาศแล้ว ธรรมชาติก็มีภูเขา หุบเขา ป่า น้ำตก แหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูบักได น้ำตกสองคอน น้ำตกปลาบ่า ศูนย์พัฒนาและวิจัยเกษตรที่สูเรือ รวมทั้งสวนการเกษตรของภาคราชการ ภาคเอกชนที่หลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาวเป็นแหล่งผลิตและตลาดไม้ดอกส่งมากแห่งใหญ่ของเมืองไทย จึงมีความพร้อมทุกด้านในปีนี้ ทั้ง รีสอร์ทและโรงแรมที่ได้มาตรฐานกว่า 20 แห่ง มีห้องรองรับ นทท. 1,200 ห้อง พื้นที่แปลงต้นคริสต์มากว่า 5 ไร่ ส่วนกลางคืน มีโชว์โคมไฟ แสง สี เสียง อีกด้วย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในงานดังกล่าวนี้ได้สร้างคงามมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว คือเน้นไปที่ 3 ส.และ 1 ป. ความสวยงาม ความสะอาด สะดวก และความปลอดภัย อ.ภูเรือ เป็นแหล่งผลิตต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกสู่ตลาดทั้งส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งทางเฟรสบุ๊คและไลน์กว่า 200 ล้านบาท/ปี แหล่งผลิตไม้ดอกแหล่งใหญ่ของไทยคือ เชียงใหม่ นครราชสีมาและ เลย และมีคุณภาพ เฉพาะคริสต์มาสที่ อ.ภูเรือ 400 ไร่ มีมูลค่า 46 ล้านบาท/ปี โดยเฉพาะ ต.หนองบัว และ ต.สานตม ปลูกกันมาก และแปลงใหญ่ ส่วนไม้ดอก มีเกษตรกรปลูก/ผลิต 250 ครอบครัว,จำนวน 2,000 ราย สำหรับไม้ดอก กว่า 100 ชนิด เม็ดเงินจากไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือกว่า 200 ล้านบาท/ปี เนื่องจากภูมิประเทศที่สูง และอากาศหนาวเย็นจึงมีความสมบูรณ์และราคาสูง มีรถบรรทุกขนส่งออกจากภูเรือกว่า 10 คัน//วัน.