แม่ฮ่องสอน-นันทิยา ฯ ตัวเก็งคู่แข่งชิงนายก อบจ.ร้อง กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความเป็นธรรม หลังถูก กกต.อบจ.ตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครลงชิงนายก อบจ.เจ้าตัวเผยถ้านับวันตนเข้ามาอยู่ครบ 1 ปี

25

ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.จังหวัดแม่ฮ่องอน พร้อมด้วย นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เขตตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำเอกสารหลักฐานยื่นร้องคัดค้านต่อนายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.กกต.แม่ฮ่องสอน หลังจาก กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศไม่รับสมัคร นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ที่สมัครลงชิงตำแหน่งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน และยังได้ตัดสิทธิ์ไม่รับสมัคร นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.อีก 1 คน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 นางเรณู นะนักวัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 66 ราย แบ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 2. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ 3. นายอำนาจ แสงสกาย 4. นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ และหมายเลข 5. นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 61 ราย โดยผลการประกาศดังกล่าวพบว่า กกต.อบจ. แม่ฮ่องสอน ไม่ประกาศรับสมัคร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 2 อยู่ในทะเบียนราษฏร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ 1 ปี และอีก 1 ราย คือนายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีหุ้นสื่อ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้เดินทางมาสมัครนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว ได้หมายเลข 2 แต่ต่อมา กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเอกสาร และประกาศไม่รับสมัครตนลงชิงตำแหน่งนายก อบจ.ประเด็นน่าจะอยู่ที่การตีความว่าตนอยู่ในทะเบียนราษฏร์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ 1 ปี จึงมาขอความเป็นธรรมต่อ กกต.จังหวัด เนื่องจากก่อนมาสมัครตนได้สอบถามไปยังฝ่ายทะเบียนราษฏร์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้ว ตนย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 และยื่นสมัครนายก อบจ.วันที่ 6 พ.ย.63 เมื่อนับจำนวนวันก็คือ 365 วันและปีปฏิทินสากลก็ได้กำหนดคำว่า 1 สัปดาห์ มี 7 วัน 1 ปี มี 365 วัน ฉะนั้นตนจึงมั่นใจมีคุณสมบัติครบจึงมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน

นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เขต 2 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตนได้มายื่นคัดค้านกรณีถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครสมาชิก อบจ.แม่ฮ่องสอน กรณีหุ้นสื่อ จึงได้นำเอกสารหลังฐานที่ตนได้ถอนหุ้นสื่อมายื่นต่อ กกต.จังหวัด สำหรับหุ้นสื่อตนเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง แต่ก็ได้ถอนหุ้นสื่อเมื่อวันที่ 5 พ.ย.63 และมาสมัครสมาชิก อบจ.เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 เพราะว่าเวลาสมัครจะมีเอกสารใบรับรองแพทย์ ทะเบียนบ้าน ภาษีย้อนหลัง 3 ปี และเอกสารอื่น ๆ แต่ กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเอกสารการถอนหุ้นสื่อจึงไม่ได้ให้จึงถูกตัดสิทธิ์ จึงได้มาร้องคัดค้านการตัดสิทธิ์และยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า หลังจาก กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศรับ ภายใน 3 วัน หากผู้สมัครไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถมายื่นร้องต่อ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ จึงได้เชิญ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครนายก อบจ. และ นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.มาให้ปากคำ หลังจากทั้ง 2 ได้ยื่นคำร้องมายัง กกต.จังหวัด คัดค้านการตัดสินของ กกต.อบจ.แม่ฮ่องสอน ตัดสิทธิ์ไม่รับสมัคร ซึ่งทาง กกต.จังหวัดก็ได้ตรวจสอบเอกสารหลังฐานข้อเท็จจริง ต่าง ๆจากนั้นก็จะส่งเรื่องไปยัง กกต.กลาง ได้พิจารณาวินิจฉัยก่อนวันที่ 29 พ.ย.63 ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล