บุรีรัมย์ “งานบุญกฐินปลอดเหล้า ปลอดน้ำอัดลม” หนึ่งกิจกรรมบุญที่ได้ทั้งบุญ และสุขภาพดี

30

โครงการเครือข่ายความรอบรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม ผนึกกำลังประชาชน อสม. สสอ. และ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สร้างวิถีใหม่ของการทอดกฐิน “ปลอดเหล้า ปลอดน้ำอัดลม” ในงานบุญ

วันนี้ (31 ต.ค.) ที่วัดหนองบัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้มีงานบุญทอดกฐินประจำปี ซึ่งในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญ แต่ภายในงานประชาชน เจ้าอาวาส อสม. และสาธารณสุขอำเภอ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เป็นงานบุญแบบปลอดเหล้า ปลอดน้ำอัดลม

สำหรับการปลอดเหล้าในงานบุญนั้น สำหรับที่ชุมชนนี้ ได้ถือปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ที่แปลกใหม่และเริ่มต้นในปีนี้ คือ งานบุญกฐินปลอดน้ำอัดลม ซึ่งที่วัดหนองบัวทอง ถือว่าเป็นวัดแรกของตำบล เมื่อโครงการเครือข่ายความรอบรู้ด้านอาหารฯ รณรงค์ให้ความรู้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ อสม. ได้เดินเคาะประตูตามบ้าน เพื่อร่วมรณรงค์ด้วย เคาะทุกบ้านเพื่อให้ความรู้ถึงคุณและโทษน้ำอัดลมและชักชวนให้เลิกนำมาดื่มในงานบุญ

นางกาญจนา เลียนรัมย์ ประธาน อสม บ้านสวายสอ หมู่ 1 เปิดเผยว่า การทำบุญกฐินปลอดน้ำอัดลมนี้ ได้เริ่มรณรงค์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในปีนี้จึงได้มาต่อยอด พร้อมกับเรียกผู้นำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน มาประชุมร่วมกับ อสม.และท่านเจ้าอาวาสก็มาร่วมประชุมด้วย หลังจากนั้น ผู้นำหมู่บ้านก็จะประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน ท่านเจ้าอาวาสก็ประกาศในวัด

หลังจากนั้น อสม.ก็ปูพรมลงพื้นที่เดินเคาะตามประตูบ้าน เพื่อบอกชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งว่า ปีนี้เราจะจัดงานบุญกฐินปลอดน้ำอัดลม โดยอธิบายให้ชาวบ้านทราบว่าน้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไร เช่น ถ้ายังไม่ได้กินข้าวแล้วดื่มน้ำอัดลมเข้าไปก็จะไปกัดกระเพาะ ลำไส้ ถ้าเด็กกินก็จะฟันผุ แล้วเป็นโรคอ้วน เมื่ออ้วนแล้วจะก็จะมีสารพัดโรคตามมา หลังจากชาวบ้านเข้าใจก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากที่ได้รณรงค์ไปแล้วเมื่อปีก่อน ผลที่ตามมาคือ ชาวบ้านมีสุขภาพดีขึ้น ความดันของผู้สูงอายุเริ่มมีจำนวนน้อยลง จำนวนเด็กอ้วนไม่เพิ่มขึ้น มีจำนวนเด็กฟันผุน้อยลง และตนเชื่อว่านอกเหนือจากความสามัคคีในชุมชนแล้ว สุขภาพที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้น
ด้าน พระครูประทุม ธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การทอดกฐินปลอดน้ำอัดลม เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะให้ชาวบ้านได้รักตัวเองก่อนส่งต่อความรักไปสู่คนรอบข้าง
“หากพวกเราและท่านทั้งหลายไม่รักตัวตน ไม่รู้ว่าใครจะมารักเรา ดังนั้นต้องรักตัวเองก่อน จึงค่อยขนายไปรักบุคคลอื่น ปีนี้ทางวัดจึงรณรงค์ให้ประชาชนทุกท่านทุกคนลดของหวาน เพื่อสุขภาพของตน หากว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รักตัวตนเองก็สามารถที่จะลดสิ่งเหล่านี้ได้”

พระครูประทุม กล่าวเพิ่มอีกว่า การกินหวานเกิดไป มีโรคร้ายตามมากมายหลายอย่าง เช่น ถ้ากินหวานมากเกินไป ความดันและโรคเบาหวานจะตามมา การทอดกฐินปลอดน้ำอัดลม จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนตื่นตัว และอยากจะรักษาสุขภาพ ซึ่งการมองดูสุขภาพของตนนั้นมีคุณค่านั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าทำได้ก็หมายถึงให้ความสำคัญกับตนเอง และรักตนเองเป็น คนที่รักตนเองเป็นถึงจะรักคนอื่นหรือส่งความรักให้คนอื่นต่อได้

ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพ งานบุญกฐินของวัดหนองบัวทองปีนี้ ชาวบ้าน ร้านค้าต่างๆ เกือบ 20 ร้าน ที่นำอาหารมาตั้งเป็นโรงงานในวัดเพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานบุญ ได้ทาน ได้อิ่มท้องกัน เครื่องดื่มจึงมีเพียงน้ำเปล่า หรือ น้ำสมุนไพร ที่ต้องผ่านการวัดความหวานไม่เกินมาตรฐาน 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เกินพิกัดที่ร่างกายต้องการ

งานบุญปีนี้สำหรับคนในชุมชนนี้ จึงอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญ และสุขภาพดีกันถ้วนหน้า พร้อมกับบอกว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและจะต่อไปปีหน้าและปีต่อ ๆ ไปด้วย และที่สำคัญจะขยายเพิ่มไปทำในงานบุญอย่าง งานบวช หรืองานบุญอื่น ๆ เพิ่มด้วย