ลพบุรี-ชาวอำเภอชัยบาดาลกว่า400คนร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองออกมาร่วมกิจกรรม รวมพลัง รวมใจ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

14

เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 30 ตุลาคม 2563ชาวอำเภอชัยบาดาลกว่า400คนร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองออกมาร่วมกิจกรรม รวมพลัง รวมใจ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่บริเวณสนามกีฬาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยทุกคนที่เดินทางมาร่วมกิกรรมได้สวมใส่เสื้อเหลือง และถือธงชาติและธงตราสัญลักษ์ พร้อมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่10ไว้เหนือหัวและได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างกึกก้อง โดยมีหน่วยงานราชการ,ตำรวจ,พ่อค้า,ประชาชน,นักเรียน,นักศึกษากว่า400 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้าน นางธัญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำนารายณ์กล่าว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอยากให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน และร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป

ผู้สื่อข่าว อนันต์ อ่ำทอง