ปภ.ศรีสะเกษ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากอิทธิพายุโมลาเบ

23

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชน จากอิทธิพลของพายุโมลาเบ

วันที่  29  ตุลาคม  2563  ที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  เร่งสูบน้ำออกจากคลองระบายน้ำหลังพบว่ามีน้ำหลากจากอิทธิพลของพายุโมลาเบ ทำให้ฝนตกหนักในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาล และบ้านเรือนประชาชน

นายบุญประสงค์  นวลสาย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่าจากปัญหาการระบายน้ำที่ไหลช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่ ตัวเมืองศรีสะเกษ ทาง ปภ.ศรีสะเกษ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพบว่าพื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ลุ่มและจะมีน้ำไหลมารวมกัน บริเวณวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ จำนวน 2 เครื่องเพื่อระบายน้ำลงสู่นำห้วยสำราญ

อย่างไรก็ตามภาพรวมพื้นที่รองรับน้ำ ในจังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้ อ่างเก็บน้ำเกินความจุ 14  แห่ง จากทั้งหมด  16 แห่ง ปริมาณน้ำ 339 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97  ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด โดยสภาพภูมิอากาศทั่วไป ตลอดทั้งวันยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอด

////////////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ